Sunday, 1 December 2013

पृथ्वीवरील भूनंदनवन ( Kashmir )

पृथ्वीवरील भूनंदनवन 

    आयुष्यात एकदातरी पृथ्वीवरील भू नंदनवनात (अर्थात, काश्मीरला) जाण्याचे स्वप्न असते. मला अशी संधी जून महिन्यात मिळाली. ते सर्व क्षण फोटोच्या  रूपाने जतन केले आहेत. त्या आनंदाचा अनुभव तुम्हीसुद्धा हे फोटो पाहून घेऊ शकता.